Little Poland: Small Rabbit White

$21.99

Toy. Size 4.5" x 3.25" x 2.25".